Ślepuchowo – wieś z wieloma wiekami tradycji.

Pierwszy raz nazwa Ślepuchowo została wymieniona już w 1418 roku, choć historia wsi prawdopodobnie jest dużo dłuższa. Już w 1170 roku nieodległe Objezierze zostało przekazane pod opiekę zakonowi Joannitów, zatem możemy przypuszczać, że pobliskie Ślepuchowo również już wtedy znalazło się pod taką opiekę.
Skąd pochodzi nazwa Ślepuchowo? Trudno jednoznacznie wskazać historię nazwy, ponieważ jest to jedyna taka wieś w Polsce! Prawdopodobnie jest ona powiązana z daniną w postaci gęsiego puchu, jaką musiała królowi składać wieś (wersja oficjalna).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *